"SZKOŁA dla RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW - Fundacja strefaPL zaprasza do udziału w szkoleniu przygotowującym nowych realizatorów programu SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW. Oferta szkoleniowa kierowana jest do psychologów i pedagogów pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych.

Ww. zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorem działań jest Fundacja strefaPL.

Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym: RELACJA i DIALOG – 40 godzin, RODZEŃSTWO – 40 godzin, NASTOLATEK – 40 godzin

KOSZT UCZESTNICTWA w SZKOLENIU 450 zł od osoby - przelew na rachunek bankowy: CREDIT AGRICOLE nr konta: 60 1940 1076 3119 2723 0003 0000. Projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii UWAGA! - Zapewniamy trenerów, materiały dydaktyczne i wyżywienie, natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TERMIN: częœć I pn. RELACJA i DIALOG 2-5 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 19.00 z przerwą obiadową. Terminy kolejnych zjazdów zostaną ustalone z grupą.
TRENERKI: Joanna Sakowska i Ewa Jonek – współtwórczynie programu, trenerki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
MIEJSCE: Centrum Profilaktyki - AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. średnia 11,
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 450 zł na konto Fundacji.
INFORMACJA: telefon: 663 519 564

UWAGA! Warunkiem niezbędnym do kontynuacji i udziału w kolejnych częściach szkolenia jest osobiste przeprowadzenie przez uczestników - warsztatów z rodzicami wg założeń programu. Gwarantujemy materiały programowe do wykorzystania w pracy zawodowej.


Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Opis merytoryczny szkolenia
Informacje szczegółowe
Polecane miejsca noclegowe w Lesznie


"Dialog motywujący w pracy terapeuty - SZKOLENIE doskonalące dla specjalistów terapii uzależnień (także dla osób w trakcie procesu certyfikacji)

POBIERZ >>> INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


KOSZT UCZESTNICTWA w SZKOLENIU 120 zł od osoby - przelew na rachunek bankowy: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w Warszawie, UWAGA! - Zapewniamy trenera, materiały dydaktyczne i wyżywienie, natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TERMIN: Szkolenie składa się z dwóch sesji w terminach: 3-5 listopada 2017 r. i 9-10 grudnia 2017 r.
TRENER: Urszula Grodzka – certyfikowany trener i superwizor Dialogu Motywującego,
MIEJSCE: Centrum Profilaktyki - AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. średnia 11,
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia pracodawcy i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 120 zł na ww. konto.
INFORMACJA: telefon: 663 519 564
Profil FB "Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA"

W dniu 30 listopada Fundacja strefaPL otrzymała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

Szczególne podziękowania dla wszystkich osób z otoczenia Fundacji (psychologów, pedagogów, wolontariuszy, seniorów, rodziców), dzięki którym działaliśmy prężnie od 2013 roku. Spotkania z leszczyńskimi seniorami, gry i zabawy dla dzieciaków organizowane przez nas na śródmiejskich placach zabaw, wsparcie terapeutyczne dla potrzebujących, zajęcia edukacyjne dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, uświadamianie rodziców o niebezpieczeństwach czyhających na młodzież w domowych apteczkach - to tylko niektóre z naszych działań.

Uczestniczyliśmy w konferencjach, szkoleniach, eventach, targach organizacji pozarządowych na leszczyńskim rynku i lotnisku. Prowadziliśmy internetowe portale dla seniorów: NestorCafe.pl i senior.leszno.pl. Uruchomiliśmy działające do dziś Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Akademię Zdrowia.

IDZIEMY DALEJ! Przyznanie statusu OPP rozszerza nasze możliwości, a nad prawidłowym działaniem i rozwojem czuwać będzie powołana do tego celu RADA FUNDACJI - Romualda Błaszkowska, Ilona Suchanecka i Justyna Witczak. Dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie wyzwania!

Specjalne podziękowania dla Macieja Wypycha - aplikanta adwokackiego za znaczące wsparcie w procesie wnioskowania o status OPP.

Marek Grzegorzewski - prezes zarządu Fundacji strefaPLFundacja strefaPL przyłącza się do akcji AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO.

LOTNISKO - 17 września znajdziecie nas na płycie leszczyńskiego lotniska, od godziny 12.00 do 18.00 w przestrzeni NASZE ZDROWIE przeznaczonej dla organziacji działających w obszarze zdrowia. Chętnych i zainteresowanych zapraszamy do naszego namiotu gdzie zapoznamy Was z działaniami naszego największego projektu tj. CENTRUM PROFILAKTYKI i LECZENIA UZALEŻNIEŃ działającego w Lesznie przy ul. średniej 11.

DNI OTWARTE - 20 września od 16.00 do 18.00 zapraszamy na DNI OTWARTE w CENTRUM PROFILAKTYKI i LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Lesznie przy ul. średniej 11. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Przewidujemy dyżur psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, pedagoga, mediatora oraz specjalisty ds. uzależnień.

Szczegółowy harmonogram innych wydarzeń w ramach DRZWI OTWARTYCH pozostałych NGO. Dni otwarte w leszczyńskich organzacjach pozarządowych


NABÓR NA SZKOLENIE ZAKOŃCZONE
Dialog Motywujący w pracy z grupą - SZKOLENIE doskonalące dla specjalistów terapii uzależnień (także dla osób w trakcie procesu szkoleniowego)

UCZESTNICTWO w SZKOLENIU jest bezpłatne, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, UWAGA! - Zapewniamy wyżywienie natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TERMIN: Szkolenie składa się z dwóch tzw.: zjazdów w terminach 8-9.10.2016 r. i 26-27.11.2016 r.

TRENER: Urszula Grodzka – certyfikowany trener i superwizor Dialogu Motywującego

MIEJSCE: Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Lesznie, ul. Œrednia 11

ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie
KARTY ZGŁOSZENIA
i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl

INFORMACJA: telefon: 663 519 564


RODZINA W CENTRUM

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. Realizowany w okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. Dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania publicznego.

Projekt zakłada objęcie specjalistyczną pomocš psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku 8-15 lat Zakłada koncentrację na problemach rodzin dotkniętych kryzysem i dysfunkcją, a w szczególności na pomocy, ochronie praw i interesów dziecka.

Pomoc udzielana jest w formie zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły w czasie trwania projektu. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w kwietniu 2016 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Kontakt: telefon: 663 519 564Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000